top of page

Centrumutveckling 

Gubbängen

IMG_5575.JPG
IMG_5575.JPG

Uppdrag

Utmaning:  Utveckla Gubbängens centrum i södra Stockholm.

Tjänst: Kvartersutveckling

Uppdragsgivare: Familjebostäder

Vad vi gjorde: Vi gjorde en aktörsdialog på temat "Mina drömmars centrum" där vi samlade boende och lokala aktörer i stadsdelen och under en stor gemensam workshop skapade vi en vision för Gubbängen centrum som sedan utmynnade i ett program för att utveckla centrumet. Programmet består också av studier av centrum och dokument om centrumet men hjärtat i det hela är dialogen med boende och lokala aktörer.


 

Välkommen att boka tid för möte!

linda_orup.jpg

Linda Orup och Lotta Vidén, projektledare Familjebostäder

Vi anlitade Susanna för att utveckla en utvecklings- och handlingsplan för Gubbängen. Hon genomförde den med stort engagemang genom att göra intervjuer och analyser och inte minst, en välbesökt workshop med boende, entreprenörer, och kommunala tjänstemän. Vi hade en god arbetsrelation med Susanna, vilket resulterade i en väl genomtänkt och klar strategi." 

bottom of page