top of page

Kvartersträdgård

Vill ni bidra till biologisk mångfald, social hållbarhet, trivsel och ökad självförsörjning är odling i kvarteret en bra satsning. Odlingar för samman människor och blir ett självklart samtalsämne i kvarteret. Kvartersträdgården kan också kombineras med Kvarterskontoret och Kvartersmobilitet, samt vara en del av åtgärderna i Kvartersuveckling stora paketet.

Kvartersträdgården startas lämpligen i september eller mars/april. I paketet ingår en förstudie av platsen för odlingen och första workshop med ansvariga hos er. Därefter arrangerar vi en första workshop med boende där vi tar fram de boendes och lokala aktörers önskemål och tar fram en ritning med förslag på hur odlingen ska se ut samt förslag på upplägg för odlingskurs/workshops och skötselplan. 

 

I våra kvartersträdgårdar använder vi oss av permakulturprinciperna. Permakultur är ett designverktyg för hållbarhet i allmänhet och odling i synnerhet där man använder sig av naturlik odling. Det innebär bland annat att vi använder lokala material, tillför näring till jorden med kompostering och odlar både ettåriga och fleråriga växter. I odlingen kombineras odlingsbäddar för hushållet med ettåriga växter och gemensamma odlingsbäddar med fleråriga växter, till exempel bärbuskar, nötträd med mera. På det sättet blir odlingarna långsiktigt hållbara och det går också att öka på respektive minska den del av odlingen som kräver hushållens engagemang. 

 

Tidsåtgång: 6-12 månader.

 

 

 
 
kvartersträdgård.png
bottom of page