top of page

6 tips för hållbar mobilitet i kvarteret

Uppdaterat: 24 maj 2021

Hållbara kvarter och stadsdelar är förstås sådana där människor går, cyklar eller åker spark i första hand. I andra hand åker de delad elbil och i sista hand konventionell egen bil. Utöver att bidra till minskade utsläpp leder detta till mindre oljud, bättre luft lokalt och mer yta över för annat. Därtill blir det mer trivsamt och levande. Hur skapar man då bilfria kvarter? Här är några tips på hur du som fastighetsägare kan jobba: 1. Se över cykelförvaringen. Det ska finnas bra cykelställ som räcker till för alla som vill cykla, helst med tak. För långtidsförvaring behövs lättillgängliga cykelrum.


2. Se över vägar och gångar i kvarteret. Se till att den mark som tillhör fastigheten är lätt att cykla på.


3. Ta bort skräpcyklar regelbundet. Se till att rensa bort cyklar som inte används och skänk dem till en verksamhet som återanvänder dem.


4. Starta ett Cykelkök. Ett Cykelkök är en plats där man kan samlas och reparera sin cykel. Starta upp ett sådant ihop med boende eller lokala aktörer.


5. Se till att det finns en cykelservice i kvarteret. Om det är möjligt, försök få en cykelservice som hyresgäst. Att ha cykelservice i kvarteret är guld värt för dem som inte vill mecka själva.


6. Starta en pool. I första hand en lastcykel/elcykelpool men också en bilpool som gör det möjligt att dela bil med andra.19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page