top of page

Bli en certifierad Kvartersutvecklare!

Uppdaterat: 23 dec. 2021Vänder sig till: fastighetsutvecklare, miljö- och hållbarhetsansvariga, arkitekter, verksamhetsansvariga och andra i fastighets- och byggbranschen

Tid: mars-april 2022

Plats: Denna hemsida, Teams och sista träffen (frivilligt) i Björkhagen och Bagarmossen. I kursen varvas videoutbildning med Teamsmöten och vårt eget community här.

Diplom: Certifierad Kvartersutvecklare

Pris: Information om pris kommer senare.

Tidsåtgång: ca 4 timmar per vecka. Mer om du också vill läsa den litteratur som rekommenderas.

Intresseanmälan: Vill du veta mer? Mejla: susanna.elfors@kvartersutveckling.se. Intresseanmälan är inte bindande.


Varför bli Kvartersutvecklare?

Fastighetsbranschen är i förändring. Proptech, nya affärsmodeller och inte minst vikten av att bidra till en hållbar samhällsutveckling både ställer krav och skapar nya möjligheter för fastighets- och byggbranschen. Det handlar inte heller längre om att bara utveckla den egna fastigheten: Vi i branschen behöver gå samman över fastighetsgränserna och skapa hållbara och levande kvarter och stadsdelar. Vi behöver bli kvartersutvecklare. Det är därför jag startar denna utbildning. Och vem är jag då?

Jag heter Susanna Elfors och har doktorerat i det ämne som jag tycker är mest intressant av allt, bebyggelseanalys. Det handlar om relationen mellan människa, samhälle och byggd miljö. Min avhandling handlar om hur efterkrigstidens bebyggelse, dvs flerbostadshus byggda mellan 1950 och 1970, kan bli mer hållbara.

Därefter har jag arbetat i flera stora stadsdelsutvecklingsprojekt såsom Hållbara Hökarängen och Bagarmossen Smartup. Jag har också startat upp två co-working space med fokus på lokal hållbarhet, Kvarterskontoret Björkhagen och Bagarmossen Resilience Centre.

Jag har även arbetat med utvecklingen av den lokala delningsappen LocalLife samt skrivit två böcker i ämnet: Boken Hållbart Såklart! Fastighetsägarens guide till levande och hållbara stadsdelar och Hållbara Hökarängen: Dokumentation av ett utvecklingsprojekt. Just nu undervisar jag på KTH i en kurs där studenterna gör framtidsscenarier för ett hållbart Bagarmossen.

Utöver detta har jag fått hundratusentals människor i Sverige och andra länder att välja tåg framför flyg genom att skapa ett forum för Tågsemester.

Kursprogram

VECKA 1: KVARTER OCH STADSDELAR

Vad är kvartersutveckling och varför är det viktigt? Hur skapar vi i bygg- och fastighetsbranschen levande, hållbara och attraktiva stadsdelar och kvarter.

VECKA 2: JOBBA MED LOKALA AKTÖRER OCH LOKALER

Hur kan vi skapa processer där vi involverar lokala aktörer och använder våra lokaler på ett sätt som bidrar till kvarteret eller stadsdelens utveckling?

VECKA 3: KVARTERSTRÄDGÅRDAR OCH PERMAKULTUR

Hur bidrar vi till biologisk mångfald, trivsel, social hållbarhet och ser till att maten kommer närmare oss?

VECKA 4: DELNINGSEKONOMI OCH HÅLLBAR MOBILITET

Hur kan vi dela mer och också bidra till mer bilfria kvarter.

VECKA 5: STUDIEBESÖK FÖR DEM SOM VILL

Denna sista vecka besöker vi Kvarterskontoret Björkhagen och Bagarmossen där vi tittar på olika exempel på Kvartersutveckling.

Upplägg för kursen


Kursmoduler: Varje måndag morgon får du tillgång till en ny digital kursmodul. Modulerna består av video-lektioner samt uppgifter.

Teamsmöten: Varje onsdag bjuder jag in dig till Teams för en gemensam session med alla i gruppen. Här får du möjlighet att lära dig mer, ställa frågor kring veckans uppgifter. Våra torsdagsträffar kommer ibland vara frukostmöten kl. 8.00-9.00 och ibland lunchsessioner kl. 12.00-13.00. Allt spelas in och läggs upp så att du kan titta på det i efterhand.

Feedback: Varje torsdag skickar jag ut ett formulär och ber dig att ge återkoppling på veckans innehåll och upplägg. Detta använder jag när jag utformar nästa kursmodul. Kursen är ju en beta-kurs och målet är att skapa en så bra kurs som möjligt utifrån dina önskemål.

Community för kvartersutvecklare: Du kommer att få en inbjudan till ett community här. Communityt finns kvar efter kursen och blir en mötesplats för er som har deltagit.


Mejl: Varje vecka skickar jag mejl med information till dig om veckans program.


IRL-träff: Sista träffen är IRL i på en spännande plats med flera intressanta exempel på kvartersutveckling. Den är frivillig och passar nog bäst om du är i Stockholm. Jag kommer dock att se till att delar av träffen filmas så att alla kan ta del av det vi kommer att se under träffen.
451 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page