Grannstudion AB - medlem i kvartersutvecklarnätverket

Det behövs mer nätverkande för att skapa hållbara kvarter och stadsdelar. Därför har vi startat upp ett nätverk för kvartersutvecklare. En av de första medlemmarna är Grannstudion AB.
Vad gör ditt företag?

Jag utgår från Västkusten och har en egen konsultverksamhet, Grannstudion AB. Där arbetar jag med plats- & konceptutveckling för hållbara livsmiljöer & välmående. Jag har störst erfarenhet från nyproduktion, men arbetar även med befintliga miljöer. Grannstudion hjälper kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag att skapa attraktiva koncept och livsmiljöer där människor känner samhörighet och trivs.


Varför valde ditt företag att bli medlem här?

Nätverkandet! Jag ser många fördelar med att ha tillgång till ett nätverk av människor, med olika bakgrund, men som brinner för och arbetar med samma frågor som jag.

Vilka är dina bästa tips för en lyckad kvarters- eller platsutveckling?

Att alltid börja med platsens förutsättningar och människorna som bor/ska bo där. Dialog och medskapande tror jag är en nyckel till framgång!


Här kan du läsa mer om Grannstudion AB och Sabina: www.linkedin.com/in/sabina-ekstrand.


Gå in här om du också vill bli medlem.
111 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla