top of page

8 tips för hållbar kvartersodling

Uppdaterat: 19 aug. 2021

Tips till fastighetsägare, byggherrar, kommuner och andra aktörer som vill planera för hållbara odlingar i kvarteret.


Att odla i stan blir allt mer populärt och många byggbolag och fastighetsägare vill ju förstås haka på trenden. Ofta gör de så genom att beställa ett antal kragpallar att ställa upp, men problemet är att det ofta saknas en plan för hur odlingarna ska hålla i längden.


Precis som med elbilar räcker det inte att köpa in några fina teslor (eller andra elbilar) och sen tro att det fungerar om det saknas laddstationer. Elbilar behöver en infrastruktur där det är enkelt och möjligt att ladda överallt, precis som andra bilar behöver de också vägar, parkeringsplatser och så vidare.


Samma saker är det med en odling. Pallkragar, jordsäckar, frön och plantor är långt ifrån tillräckligt - en hållbar odling behöver en infrastruktur och en plan. Annars blir det efter några år bara kvar trasiga kragpallar med slokande ogräs i.


Här är åtta tips för hållbar odling:


1. Skapa en jordinfrastruktur

Odlingar behöver jord och det kan man antingen köpa eller göra själv. Bäst är att göra jorden själv. Det gör man genom att blanda näringsrika organiska material med mer näringsfattiga organiska material. Det näringsrika materialet kan till exempel vara komposterat matavfall och därför är det jättebra om det finns en kompost i kvarteret. En variant är bokashikomposten som alla kan ha hemma. De boende har då ett bokashikit med bokashiströ och en särskild bokashihink där de lägger matavfallet och sedan strör på ströet.


När bokashin har stått några veckor tas den ut till en jordfabrik (en förvaringsplats utomhus) där den får stå till sig innan den blandas med mer näringsfattiga material såsom halm, löv och kvistar.


Genom att skapa egen jord lokalt får man en bra infrastruktur för odlingen och därtill får man också näringsrik jord av god kvalitet samt slipper transporter och annat krångel. Och dessutom är det roligt att se kretsloppet.


2. Se till att det finns vatten

För att kunna odla i pallkragar eller andra odlingar med ettåriga växter krävs det vatten. Därför är det viktigt att det finns möjligheter till bevattning. Det kan dels ske på vanligt sätt genom möjlighet att ansluta vattenslangar men också genom att man samlar in regnvatten och använder det till bevattningen. En enkel gammaldags lösning är en vattentunna vid stupröret.


Utöver själva vattnet kan det vara bra att de boende kan göra ett eget bevattningsschema, det kan ska genom att sätta upp ett schema på en lapp eller också via en digital tjänst.


3. Välj ettåriga växter om ni vill engagera boende och fleråriga om ni inte vill det

Vill man få de boende att engagera sig är ettåriga växter perfekt. De ska ju sås och skördas under samma år. Men om man vill ha en odling och det inte finns engagerade boende går det också. Istället för ettåriga växter kan man anlägga en odling med fleråriga växter.


Fleråriga växter tar lite tid i början men efter några år sköter de sig själva hyfsat bra. Det sägs också att fleråriga bladgrönsaker till är mer näringsrika än ettåriga dito. Om ni vill ha vackra ätliga trädgårdar som inte kräver att de boende engagerar sig väldigt mycket är fleråriga växter att rekommendera. I boken Fleråriga växter: Upptäck, odla, njut finns mycket inspiration!


4. Använd naturliga material

Pallkragar har ju trots allt många fördelar, de är små smidiga och kan enkelt flyttas. Och så går det att göra upphöjda bäddar för personer som inte är så bra på att böja sig av olika skäl.


Men snyggast är nog om man använder sig av naturliga material såsom grenar och stenar och bygger runt odlingsbäddarna.


5. Gräv inte - bygg lasagnebäddar istället

Gräva är något som man inte behöver göra när man odlar, undantaget om där finns aggressiva ogräs som kvickrot (dessa kan också övertäckas under en säsong) eller buskar som ska tas bort. Men annars gör man enkelt som så att man bara lägger på kartong direkt på till exempel en gräsmatta och bygger på.


Det vanligaste är lasagnebädd där man ovanpå kartongen lägger lager av kompost, halm, löv och grenar (och oftast täcker med halm). I en hugelbädd lägger man in en stubbe eller ett dött träd som skapar ett bra mikroklimat i jorden.


6. Hitta ansvariga som kan odling

Det jag skriver härär några små tips, sen finns det så mycket mer att lära om vilka plantor som passar, försådd och så vidare. Ska man som fastighetsägare/byggherre/kommun få till hållbara odlingar behöver man hitta ansvariga som har kunskap. Antingen genom att ha kunniga trädgårdsmästare eller genom att lära upp de boende. Även detta är en del i infrastrukturen.


7. Låt odlingarna skapa gemenskap

Att odla i grannskapet/kvarteret handlar ju inte bara om att producera grönsaker, även om det är viktigt, det handlar också om gemenskap, trivsel och glädje. Genom att verka tillsammans skapas en gemenskap en trivsel som binder samman människor med varandra.


8. Använd brukaravtal

Ett sätt att hantera stadsodlingar är att använda sig av brukaravtal. Det innebär att fastighetsägaren upprättar ett avtal med någon eller några boende där respektive parts rättigheter och skyldigheter regleras. På det sättet ser man till att odlingen sköts på ett bra och snyggt sätt samtidigt som de boende också tydligt ser att dom har rätt att bruka marken.118 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page