top of page

Kvartersutveckling™ stora paketet

Har ni en fastighet eller ett kvarter som behöver utvecklas? Kanske ska er/a fastighet/er renoveras, byggas om eller önskar ni att förändra profilen på området. Kanske utvecklar ni ett nytt kvarter eller en ny stadsdel och vill skapa liv och bidra till ökad hållbarhet.

stadsdel_edited.jpg

Kvartersutveckling är en metod baserad på våra erfarenheter av lokal utveckling och den bygger på vetenskapligt baserad fallstudiemetodik samt särskilt utvecklade metoder för aktörs- och boendedialog. 

 

1. Förstudie

Vi gör en förstudie av en fastighet, ett kvarter, en stadsdel eller ett centrum som ni vill utveckla. I förstudien tillämpas den metodik som ingår i konceptet Kvartersutveckling. Där ingår insamling av data samt en workshop med lokala aktörer och intressenter för att få deras åsikter om vad som behöver utvecklas. 

 

Resultatet av förstudien redovisas i en rapport där det också ingår åtgärdsförslag. Rapporten redovisas vid en workshop för er. 

 

Tidsåtgång: 3-6 månader. Kan genomföras när som på året.

 

2. Genomförande

Nästa steg är att göra en genomförandestrategi samt att sedan genomföra de föreslagna åtgärderna. Hur detta arbete ser ut beror förstås på förstudien och hur stor del ni själva vill göra respektive överlämna till oss att göra.

 

I genomförandestrategin kan ingå en mängd olika åtgärder, från att se över lokalerna och hitta nya verksamheter till dem till att arrangera en festival eller att se över ljussättningen i området. Här kan också finnas åtgärder som inbegriper de andra paketen, till exempel att ett Kvarterskontor skapas eller att åtgärder inom Kvartersmobilitet införs. Stora Kvartersutvecklingspaketet är dock flexibelt och spänner över ett brett spektrum av åtgärder. 

 

I detta paket ingår också mediaarbete och varumärkesbyggande, det innebär att vi hjälper er att synas i media, skapa sociala kanaler, hemsidor med mera. Vi har ett brett nätverk av journalister och stort kunnande om hur man slår igenom i media. 

 

Tidsåtgång: Sex månader.  

bottom of page