top of page

Våra paket

Cykelcontainer (1).jpg

Kvartersutveckling

Vill ni skapa skapa hållbara och levande kvarter?

IMG_5659_edited.jpg

Kvarterskontoret

Vill ni ha ett kvarterskontor som service till boende?

_1020638_edited.jpg

Kvartersträdgård

Vill ni skapa en vacker trädgård med ätliga växter i samverkan med boende?

cykelkök.jpg

Kvartersmobilitet

Behöver ni hjälp med att skapa attraktiva och bilfria kvarter

Vill ni skapa långsiktig förändring i era kvarter?

 

Då kan ni använda våra Kvartersutvecklingspaket. Paketen kostar från 50 000 kr och uppåt, beroende på projektets storlek. Genomförande av paketet tar mellan 6 och 12 månader. Därefter kan underhållspaket köpas för vidare arbete, ett lämpligt sätt att arbeta vidare är att ni abonnerar på våra tjänster på årsbasis.

 

Genom att använda våra paket skapar ni attraktiva fastigheter/kvarter/stadsdelar vilket ökar deras värde och bidrar till en hållbar fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. I de stadsdelar vi har arbetat tidigare är det tydligt att värdet har ökat då efterfrågan och lägenhetspriser har ökat. Trivsamma kvarter bidrar också till minskade kostnader då omsättningen av boende minskar såväl som och underhållskostnaderna eftersom de boende tar bättre hand om sitt område. 

 

Paketen bidrar till att skapa en mer hållbar utveckling och till att nå de Globala målen. 

 

Kvartersodlingar bidrar till ökad biologisk mångfald, skapar koldioxidsänkor och bidrar till den sociala hållbarheten. Kvarterskontor bidrar till minskade transporter och levande kvarter där människor känner varandra. Kvartersmobilitet minskar bilberoendet och därmed utsläppen, för att nämna några goda effekter.

bottom of page