top of page

Odling enligt kretsloppsprinciper med boende

Kvartersträdgård för Afa Fastigheter

Under 2021 och 2022 har Kvartersutveckling i samarbete med boende utvecklat en kvartersträdgård med blommor och ätliga växter

Odling kvarteret.jpg

Utmaning: Utveckla en fastighet och skapa gemenskap och trivsel genom odling.

Tjänst: Kvartersträdgård.

Uppdragsgivare: Afa Fastigheter

Vad vi gjorde: Vi byggde upp en odling och en gemenskap mellan boende. Först efterlyste vi odlare tillsammans med Afa Fastigheter och sedan byggde odlarna i samarbete med oss upp pallkragar som vi fyllde med hästgödsel, löv, halm, biokol och köpejord. Där fick odlarna plantera växter och ta hand om dem. Under flera workshops fick de lära sig grunderna i permakulturodling. 

Det andra året drev odlarna upp sina växter från frö samt fick lära sig kompostera med bokashi. Vi skaffade vanlig anläggningsjord som blandas med bokashi till en näringsrik och klimatsmart jord i våra "jordfabriker", dvs tunnor där jord och kompost blandas. Afa Fastigheter fixade också vattenutkastare så att det blev enkelt för odlarna att vattna. 

Under våra workshops fixade vi även utemöbler, fikade ihop och gjorde fröbomber och hotell för vildbin. 

 

Detta arbete har skapat en trivsam uteplats, ökad samvaro mellan boende och prunkande odlingar som bidrar till att öka den biologiska mångfalden.
 

christian_persson.jpeg

Christian Persson, fastighetsutvecklare Afa Fastigheter

Vi är mycket glada för den respons vi fått från hyresgästerna, kontinuerlig uppföljning och stöd till odlingsdeltagarna har varit uppskattat av alla. I begreppet Urban kvartersutveckling vill vi utöver biologisk mångfald skapa områden för rekreation och vila från vardagens måsten.

IMG_20210616_184218.jpg

Odlingslådor byggs

IMG_20220511_152736.jpg

Jordfabrik

IMG_20220511_141155.jpg

Gemenskap och trivsam utemiljö

IMG_20220615_152217.jpg

Blomsterprakt

IMG_20220824_135249.jpg

Grönsakstillskott

IMG_20220615_152317.jpg

Odla tillsammans

bottom of page