top of page

Om Kvartersutveckling

Konceptet Kvartersutveckling kommer från mina erfarenheter av att arbeta med hållbar stadsutveckling och hållbar stadsdelsutveckling. Efter att i flera år arbetat med detta har jag förstått att det jag gör inte bara bidrar till ökad hållbarhet, det bidrar också till att öka fastigheternas värde. Lönsamhet och hållbarhet går alltså att förena!

Det är ganska enkelt, människor trivs i grönskande, levande och hållbara stadsdelar och de trivs med känslan av att leva i ett kvarter där de känner sig hemma. Allt detta har jag väldigt lång erfarenhet av att arbeta med och nu vill jag sprida detta framgångsrika arbete till fler fastighetsägare. Kvartersutveckling handlar om att utveckla livet mellan husen och att skapa trivsamma och hållbara kvarter. 

Jag har arbetat med hållbar stadsutveckling i olika former i snart 25 år. I bagaget har jag en doktorsexamen KTH i bebyggelseanalys om hur man kan minska bebyggelsens negativa miljöpåverkan. Jag har också arbetat som konsult och politisk sekreterare med miljö och hållbarhet samt skrivit flera böcker om hållbar utveckling, bland annat Hållbart såklart! Fastighetsägarens guide till levande och hållbara stadsdelar. 

Bästa hälsningar!

Susanna Elfors,

VD och grundare av Kvartersutveckling Sverige AB

_BA82169.jpg
bottom of page