top of page

Kvartersmobilitet

Hållbara och attraktiva kvarter och stadsdelar innebär också hållbar mobilitet, det vill säga att vi går och cyklar mer och åker bil i mindre utsträckning. Färre bilar i kvarteret är också lönsamt för fastighetsägaren då parkeringsplatser och garage kan ersättas med annat, lokaler som kan hyras ut, odlingar, parker och så vidare.

cykelkök.jpg

I detta paket, som liksom de andra kan kombineras, ingår en förstudie där vi tittar på hur mobiliteten ser ut idag och hur den kan göras mer hållbar genom att införa olika typer av mobilitetsåtgärder, allt från god cykelparkering till bilpool. Tidsåtgång: 6 månader.

bottom of page