top of page

Framtida odling hos ÖBO

Studie om odlingspotenial för ÖrebroBostäder

IMG_20220831_144000.jpg

Utmaning: Studera förutsättningarna för framtida stadsodling hos ÖrebroBostäder

Tjänst: Kvartersträdgård

Uppdragsgivare: ÖrebroBostäder

Vad vi gjorde: Vi studerade befintlig stadsodling hos ÖrebroBostäder via intervjuer, stadsvandringar med odlingstema, guidad visning av ÖBO:s personal samt studier av olika dokument. Utifrån detta gav vi förslag på hur ÖrebroBostäder kan utveckla och skala upp stadsodlingen samt göra den långsiktigt hållbar, klimatsmart och kretsloppsanpassad samt estetiskt tilltalande. 

Vi tittade på tre olika typer av odling:

 

  • Individuell odling i lådor.

  • Gemenskapsodlingar.

  • Stadsjordbruk. 

I vår redovisning visade vi hur dessa på ett systematiskt sätt kan skalas upp. 

305070366_443563391065740_490365763101936867_n.jpg

Estetisk

Klimatsmartodling.jpg

Klimatsmart

estetisk.jpg

Funktionell

bottom of page